Chairman
Shri. Jaiprakash Raosaheb Salunke Dandegaonkar
Vice-Chairman
Shri. Shahaji Sahebrao Desai
Sr. No. Name Desigination Contact No
1. Shri. Kamalkishor Nanasaheb Kadam Director 9890195550
2. Shri. Rajendra Dajisaheb Jadhav Director 9766721678
3. Shri. Vishwanath Babarao Chavan Director 9765540657
4. Dr. Sanjay Prakashrao Lolge Director 9970228589
5. Shri. Pralhadrao Babarao Kale Director 9767136977
6. Shri. Pralhadrao Harji Chapke Director 9423218619
7. Shri. Dattarao Ganeshrao Chavan Director 9421387934
8. Shri. Chandramuni Namdev Maske Director 8308282881
9. Shri. Chandrakant Ramakant Navghare Director 6765719999
10. Shri. Shivajirao Munjajirao Jadhav Director 9999999989
11. Shri. Gajanan Nanarao Dhavan Director 9822110403
12. Shri. Manohar Kishanrao Bhalerao Director 9923620280
13. Shri. Bhagwan Ganeshrao Dhas Director 9923179797
14. Shri. Shamrao Tukaram Bende Director 7057706777
15. Shri. Vitthal Tukaram Bhosale Director 8830928508
16. Shri. Dadarao Keshavrao Chapke Director 9503850533
17. Sow. Kamalbai Vyankatrao Patil Director 9423306450
18. Sow. Padminbai Hiraman Mule Director 9850593904
19. Sow. Gangadhar Narayan Pisal Director 9881501292
20. Shri. D.G.Herlekar Technical Director 9422174512
21. Shri. R.B.Patil Managing Director 8552072444
Contact Us
Purna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd.
Basmatnagar - 431512 ,
District - Hingoli ,
State - Maharashtra (India). voucher codes